Zondag 17 november 2013: Werelddag van het Vroeggeboren Kind.

VVOC maakt balans op van de Engagementsverklaring één jaar na datum

Donderdag 14 november 2013 — • De oudervereniging VVOC lanceerde exact een jaar geleden een Engagementsverklaring met concrete actiepunten op beleids- en operationeel niveau voor een betere preventie, opvolging en begeleiding van prematuren en hun ouders • Vandaag onderschrijven reeds 15 beroepsorganisaties en -verenigingen, 19 neonatale diensten en prominente politici de Engagementsverklaring • Wegens groot succes organiseert de VVOC op 17 november voor de tweede keer een grootse Familiedag

Brussel, 14 november 2013 –  Op 17 november is het reeds voor de vijfde keer Werelddag van het Vroeggeboren Kind. Maar liefst 43 neonatale afdelingen nemen dit jaar deel. Via posters, infostands en met eigen activiteiten vragen ze aandacht voor de allerkleinsten van onze maatschappij. Dat is nog steeds nodig. Wereldwijd wordt immers nog altijd 1 op 10 baby’s te vroeg geboren. De prematuurtjes en hun ouders worden deze dag op de neonatale afdelingen extra verwend. De VVOC trakteert de families op een onvergetelijke namiddag in binnenspeeltuin De Snepkens.

De Engagementsverklaring

De ontwikkeling van de Engagementsverklaring is een initiatief van oudervereniging VVOC, de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen. De verklaring wordt onder andere ondersteund door de Belgische Vereniging voor Neonatologie, politici en diverse verenigingen. De tekst formuleert een aantal concrete actiepunten voor zowel beleidsvoerders op federaal en regionaal vlak als voor de ziekenhuizen om prematuren en hun ouders te steunen.

Concreet wordt er op beleidsniveau gevraagd naar een betere preventie en sensibilisering over prematuriteit, een goede nationale registratie van alle couveusekinderen, psychologische begeleiding op de neonatale diensten en opvolging van deze kinderen. Aan de ziekenhuizen wordt er steun gevraagd voor een 24u/24u bezoekrecht van ouders en het hierbij betrekken van broertjes en zusjes, aandacht voor de intimiteit van het gezin, continuïteit in de rechten van de ouders en informatie en ondersteuning tijdens opname en na ontslag.

De Engagementsverklaring: één jaar later

“De Werelddag van het Vroeggeboren Kind is het moment bij uitstek om de balans op te maken van wat er het afgelopen jaar gerealiseerd werd. Maar liefst 19 neonatale afdelingen hebben het document ondertussen ondertekend. Ook op politiek vlak zien we dat onze Engagementsverklaring weerklank vindt. Zo heeft Minister Onkelinx in 2010 een budget van 2 miljoen euro beloofd voor de opvolging van prematuren. De praktische invulling van die opvolging werd sindsdien verder uitgewerkt. Het is belangrijk dat dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd want prematuren hebben die extra zorg en opvolging nodig. Dankzij de 12 opvolgcentra die hiervoor zullen worden voorzien, zal dit op een meer gestandaardiseerde manier kunnen gebeuren. We hopen dat hiervoor voldoende middelen zullen vrijgemaakt worden zodat een kwalitatief hoogstaande opvolging mogelijk is,” stelt Yannic Verhaest, voorzitster van de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC).

“We zijn blij met dit succes maar weten dat er nog heel wat werk aan de winkel is want ondanks alle medische vooruitgang neemt het aantal prematuren niet af. Het is daarom belangrijk erover te waken dat ouders en prematuren in de beste omstandigheden begeleid en omkaderd worden”, vervolledigt Yannic Verhaest.

Familiedag op de Werelddag van het Vroeggeboren Kind – 17 november 2013:

  • Na het succes van vorig jaar, organiseert de VVOC voor de tweede keer een grote familiedag in de binnenspeeltuin De Snepkens, te Herselt, met de steun van AbbVie, Medela, Pampers en PerkinElmer.
  • Gezinnen van couveusekinderen tussen 0-12 jaar kunnen een leuke namiddag beleven en elkaar ontmoeten in de binnenspeeltuin en tijdens de randanimatie.
  • Meer informatie over al deze activiteiten: www.vvoc.be
  • De VVOC neemt eveneens deel aan de Europese Campagne “Socks For Life” op de Werelddag van het Vroeggeboren Kind en doet een oproep om de online petitie “Geef te vroeg geboren baby's jouw stem! Voor een goede start van het leven” te ondertekenen op www.enemenemini.eu

Noot aan de redactie:

De Engagementsverklaring bevindt zich in bijlage.

VVOC is beschikbaar voor interviews en getuigenissen